Gastvrij Oost

BOOST Ringdijk; een plek om te werken, leren en ontmoeten in OOST

BOOST Ringdijk in Amsterdam Oost is de tijdelijke nieuwe ontmoetingsplek van vluchtelingen en buurtbewoners om elkaar te leren kennen en samen programma’s te ontwikkelen die kunnen helpen om mee te doen in de samenleving. Taal- en conversatielessen, samen sporten, gedeelde werkplekken, informatieve workshops, muziek, dialoog en lezingen, koken en eten. Uit al die ontmoetingen kunnen op natuurlijke wijze contacten ontstaan, kunnen banden groeien, en zo een ieder kansen bieden talenten te ontplooien en in te zetten. Kortom actief meedoen, betrokken zijn – het zijn de simpele woorden voor inburgeren en integratie.

BOOST Ringdijk is een vervolg op HOOST Mauritskade, de tijdelijke plek in de Amsterdamse Oosterparkbuurt waar een groep van ruim 30 vluchtelingen zelf een opvanglocatie realiseerde, met brede steun vanuit de buurten van Amsterdam Oost.

We hebben laten zien dat kleinschalige bottom-up opvang kán. En we leerden dat integratie, het opnemen van de nieuwe bewoners in onze stad gebaat is bij die zelfbeschikking, bij de buurtcontacten en vriendschappen. Het is een aanpak die de nieuwkomer – en de buurtbewoners zelf – echt op weg kan helpen, een enorme boost kan geven.

Die BOOST is hard nodig. De cijfers leren dat zo’n 75 procent van de nieuwkomers na een paar jaar nog steeds geen werk heeft kunnen vinden. We weten ook dat er de komende jaren zo’n 1500 vluchtelingen in Amsterdam Oost komen wonen; in het nieuwe tijdelijke AZC in de voormalige Bijlmer Bajes, in enkele tijdelijke bouwlocaties voor jonge starters, en in een deel van de sociale woningen hier in de stad. En dat we ook met vluchtelingen die al langer in de stad wonen, soms nog nauwelijks kennis hebben gemaakt.

Vluchtelingen hebben hun land achter zich moeten laten, een grote tocht ondernomen om elders een nieuw leven op te kunnen bouwen. Zij zijn op zoek naar kennis en kennissen, informatie en aanknopingspunten, om onderdeel uit te kunnen maken van een nieuwe samenleving. De gemeente Amsterdam heeft een stevig programma opgezet om hen daarbij te ondersteunen. Gastvrij Oost zet daar met een groot netwerk van betrokken buurtbewoners en buurtlocaties een kleinschalig alternatief naast, waarin onze nieuwe buren hun weg kunnen gaan vinden in onze en hun stad. Vandaar dus die nieuwe plek: BOOST Ringdijk.

BOOST Ringdijk wordt mogelijk gemaakt door de inzet van velen en door een samenwerking tussen Gastvrij Oost, de gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost en LOLA (stichting Leegstand Oplossers Amsterdam).

Contact: info@boostamsterdam.nl

Facebook: www.facebook.com/BOOSTRingdijk/

Adres: Ringdijk 44, 1097 AE Amsterdam

 

BOOSTIntegratie

Gastvrij Oost • 19/10/2020


Previous Post

Next Post