Gastvrij Oost

Community

Gastvrij Oost is een actief netwerk van betrokken bewoners, initiatieven en ondernemers in Amsterdam Oost dat eind september 2015 is gestart. Het is een initiatief om samen met vluchtelingen een alternatief lokaal aanbod van opvang, ontvangst en inburgering op te zetten. Leidende principes voor dit initiatief zijn het zelfbeschikkingsrecht van mensen en de kracht van de lokale samenleving. We zetten in op samenwerking tussen samenleving en vluchtelingen bij het organiseren van een passend aanbod op terreinen als huisvesting, activiteiten, ontmoeting, scholing en werk en het aan een breder publiek laten zien van een positieve beweging waarin we gezamenlijk ruimte maken voor vluchtelingen in onze stad. De website van Gastvrij Oost staat nog in de steigers, maar op facebook is Gastvrij Oost al te volgen.

Gastvrij Oost richt zich op drie programmatische lijnen

 • Het verbinden van de (actieve) Amsterdamse samenleving met vluchtelingen.
 • Het voorzien in een lokaal aanbod op het gebied van huisvesting, ontmoeting, gesprek, opleiding, werk en voorzieningen
 • Stimuleren van een gunstig klimaat voor de opvang en ontvangst van vluchtelingen

Gastvrij Oost is een netwerkorganisatie

We verbinden bewoners van Amsterdam, netwerken, initiatieven en communities uit Amsterdam Oost met mensen en netwerken van mensen op de vlucht. We organiseren maatschappelijke draagvlak en werken als multiplier om zowel vluchtelingen als bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te betrekken bij dit maatschappelijk vraagstuk.

Amsterdam een gastvrije stad

 • Éen van de doelstellingen van Gastvrij Oost is te laten zien dat Amsterdam (nog steeds) een gastvrije stad is. Hiervoor zetten we een campagnestrategie op; Gastvrij Oost / Gastvrij Amsterdam.
 • Middels het voeren van de dialoog zorgen we voor een klimaat waarin voortdurend het gesprek gevoerd wordt over wat het betekent om gastvrij te zijn. Ook als het gaat om het urgente vraagstuk van de opvang en ontvangst van vluchtelingen.
 • We voeren een actieve lobby bij stakeholders om Gastvrij Oost tot uitvoering te brengen.
 • We inspireren andere delen van de stad om zich aan te sluiten bij een Gastvrij Amsterdam. 

Organisatie

 • Gastvrij Oost is een groeiende netwerkorganisatie; mensen zijn of raken betrokken en doen mee. Er is een kerngroep van mensen die zich actief inzetten voor Gastvrij Oost. Hieraan nemen deel Loes Leatemia, Ramon Schleijpen en Anne Marieke Steeman.
 • Coördinatie van Gastvrij Oost is in handen van Loes Leatemia.
 • Om aan Gastvrij Oost behalve een groeiperspectief ook rechtspersoonlijkheid toe te kennen, hebben we de stichting Gastvrij Amsterdam opgericht. Het bestuur wordt gevormd door Lieke Thesingh (voorzitter stichting, en voormalig bestuurder sociaal domein Stadsdeel Oost), Firoez Azarhoosh (secretaris, en actieve bewoner Indische Buurt, Amsterdam Oost) en Pieter de Jong (penningmeester, en voormalig lid Raad van Bestuur woningcorporatie Ymere).
 • Om op hoog niveau een klankbord te hebben is een Raad van Adviseurs beschikbaar. Deze bestaat uit: Andree van Es, Halleh Gorashi, Job Cohen, Pieter Hilhorst en Ferry Houterman.

Ahmed Weheliye • 27/01/2020


Previous Post

Next Post