Gastvrij Oost

Mensenrechten

Mensen zonder verblijfsvergunning, ongedocumenteerden, mensen zonder papieren, illegalen; allemaal aanduidingen voor een groep die formeel niet in Nederland mag zijn maar die er wél is en die ook belangen en rechten heeft.

Het Paspoort van Amsterdam beschrijft de basisrechten van mensen zonder verblijfsvergunning en geeft adressen in Amsterdam waar ze terecht kunnen voor advies, hulp en ondersteuning. Ook beoogt deze gids betrokken hulp- en dienstverleners in Amsterdam te informeren over het feit dat ook mensen zonder verblijfsvergunning geholpen kunnen – en soms moeten – worden. Naast deze papieren uitgave is er ook een website met alle adressen, links, informatie en meer: www.paspoortamsterdam.nl

Ruud • 04/01/2020


Previous Post

Next Post